Enti.cz / Miloslav Ondilla

online marketing

Sociální sítě / Social media

Twitter / Facebook / LinkedIN / Google+

Zaměřuji se na / Focus on

SEO strategie a analýzy / PPC kampaně pro e-shopy / Obsahový marketing

SEO strategies and analysis / PPC campaigns for e-shops / Content marketing

Rád čtu / I love literature

Recenze knih - blog v češtině